Het zij-instroomtraject

Ben jij werkzaam in een andere sector en wil je de overstap naar het basisonderwijs maken? Dat kan. De Nieuwste Pabo biedt in samenwerking met het primair onderwijs in Midden- en Zuid-Limburg, een zij-instroomtraject aan. Via dit traject combineer je werken en leren en sta je meteen met twee benen in de praktijk.

Voor wie

Het traject is bedoeld voor iedereen die beschikt over:
– een afgeronde, door de NVAO geaccrediteerde, hbo- of wetenschappelijke opleiding;
– voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring;
– een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Let op, voor studenten die de laatste twee jaar ingeschreven stonden bij een lerarenopleiding, is een start aan het zij-instroomtraject niet mogelijk.

Hoe word je zij-instromer

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het zij-instroom traject, neem je eerst contact op met een deelnemende stichting (bestuur) van primair onderwijs. Bekeken wordt in hoeverre je geschikt bent. Dit gebeurt o.a. door een eerste gesprek, het maken van een test en een geschiktheidsonderzoek. Ter voorbereiding op dit onderzoek dien je op een basisschool activiteiten te ontplooien met leerlingen in een klas en school. Zo doe je ervaring op in het lesgeven en de wereld van het onderwijs. In het geschiktheidsonderzoek wordt gekeken naar je kennis, inzicht en vaardigheden van met name je handelen in het onderwijsleerproces. Aan de hand van je portfolio, een observatie van je handelen in de klas en een reflectiegesprek wordt vervolgens vastgesteld of jij als zij-instromer aan de slag kunt. Dit voortraject duurt 3 tot 5 maanden. Er is per schooljaar een beperkt aantal plekken voor zij-instromers beschikbaar.

Scholingstraject

De stichting van primair onderwijs biedt je een tijdelijke benoeming als leerkracht van maximaal twee jaar voor minimaal twee dagen per week. Je start met de aangeboden scholing aan de Nieuwste Pabo, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en taal. Je gaat één avond in de week naar school. Aan het einde van het traject wordt een bekwaamheidsonderzoek afgenomen. Aan de hand van je portfolio, observaties van je handelen en een interview wordt je kennis, inzicht en vaardigheden (functioneren in de praktijk) als zij-instromer getoetst. Na het succesvol afsluiten, behaal je je bevoegdheid als leraar in het (speciaal) basisonderwijs op een getuigschrift van bekwaamheid. Met dit getuigschrift ben je bevoegd om les te geven in het primair onderwijs.

Ja ik wil zij-instromer worden!